TNR

trap-neuter-return


Tremelo, maar ook andere gemeenten werken met de TNR-methode voor zwerfkatten:  Trap-Neuter-Return.  Dit is de beste methode om het zwerfkattenprobleem aan te pakken, ook voor de inwoners!  Waarom? 

Wat is TNR?


Met deze methode worden zwerfkatten gevangen (Trap), gecastreerd of gesteriliseerd (Neuter) en weer teruggezet (Return). De katten worden gevangen met speciale vangkooien.  Eens gevangen, worden ze overgesluisd in een dwang- of overzetkooi.  In deze dwangkooi gaan ze naar de dierenarts.  Na onvruchtbaar maken worden de dieren terug losgelaten op de oorspronkelijke vanglocatie.  Tijdens de verdoving wordt een stukje van de oortop gedaan.  Zo is deze kat direct herkenbaar als steriel en hoeft ze niet opnieuw gevangen te worden. 

De TNR-methode biedt een aantal voordelen, niet alleen voor de dieren zelf, maar ook voor u, als inwoner!

Waarom deze methode?

Deze methode is wetenschappelijk onderzocht en ook vergeleken met het euthanaseren van zwerfkatten ("catch and kill").  Hieruit bleek dat de TNR-methode duidelijk voordelen had.  Doordat de dieren steriel zijn, gaat de overlast veel minder worden. Ook voor de dieren zelf is dit veel beter.  We denken aan problemen zoals sproeien, nachtlawaai, vuilniszakken openhalen, teveel katten, ongewenste kittens, zieke dieren (aids, leucose, parvo ...) enz.


Waarom dan geen euthanasie?

Afgezien van het feit dat dit voor veel mensen een brug te ver is, is er een heel goede reden om dit niet te doen.  Als men nl. katten permanent "verwijdert", komen er gewoon andere, niet-steriele katten in de plaats.  Men noemt dit het "vacuüm-effect".  De leegte wordt gewoon terug ingevuld op enkele maanden tijd en de overlast begint opnieuw.  En men heeft gemerkt dat het aantal katten niet verminderde.  Want de nieuwe, niet-steriele katten hadden snel weer nieuwe nestjes.


Ter illustratie: een gemeente uit de buurt liet jaren terug alle gevangen zwerfkatten euthanaseren.  Maar via de meldingsformulieren zag men dat hetzelfde adres enkele maanden later weer terug een melding deed!  Sinds enkele jaren werken zij nu ook met de TNR-methode en het aantal zwerfkatten daalt duidelijk.


Voor u biedt TNR een groot voordeel!

Het is in uw voordeel dat ze ter plaatse blijven én dat u ze eten geeft!  Lijkt u dat vreemd?  Op het eerste zicht misschien wel. Maar toch is dit voor u en de dieren een win-win-situatie.  Waarom?

  1. Uw voordeel?  Deze katten kunnen zich niet meer voortplanten, dus u krijgt er geen extra bij.  Ziektes verminderen, geen ongewenste kittens enz.
  2. Uw voordeel?  Doordat ze terug naar de vanglocatie komen, blijft hun territorium bestaan.  En kunnen er geen andere, niet-steriele katten hun plaats innemen!  Want dan zou de miserie opnieuw beginnen. 
  3. Uw voordeel?  Katten blijven in hun territorium omdat ze daar eten en/of schuilplaats vinden.  Als u ze dagelijks eten geeft, blijven ze en komen er geen andere.  De dieren blijven tevens gezonder doordat u ze eten geeft, waardoor er ook minder ziektes zijn of andere problemen zijn.

Afgezien van de voordelen voor u hebben deze dieren niet om dit harde leven gevraagd. Ze trekken hun plan niet zoals veel mensen denken.  En voor een 2-3 euro geeft u een zwerfkat een maand lang eten.  En een schuilhok hoeft niet duur te zijn.  Maar zo maakt u wel een wereld van verschil voor deze sukkelaars! 


Kunnen de zwerfkatten niet naar een andere locatie gebracht worden?

Katten hebben een territorium dat ze door en door kennen.  Ze hebben zich daar gevestigd omdat ze er beschutting en/of voedsel vinden.  Als we ze daar weghalen, hebben ze niets meer.  Ze herkennen hun omgeving niet, zijn gedesoriënteerd, blijven niet ter plaatse, vinden geen eten of water meer, gaan sneller een ongeluk krijgen enz. 

Als er al andere zwerfkatten zitten, gaan die hun territorium met alle macht verdedigen.  Gevolg: zware gevechten, wonden, ziektes ...  En zoals reeds gezegd: het is in uw voordeel dat ze ter plaatse blijven en dat u ze eten geeft!


Kunnen de zwerfkatten niet naar een asiel of opvang ter adoptie?

Als het over kittens gaat niet ouder dan een 5-6 weken, dan zorgen we dat ze naar een opvang kunnen.  Maar dieren van 3-4 maanden en ouder kunnen bijna nooit als huiskat gehouden worden.  Ze zijn de nabijheid van mensen immers niet gewend en zijn bang.  De socialisatie op mensen is reeds lang voorbij.  Er zijn natuurlijk uitzonderingen bv. een huiskat die gedumpt is, of een kat die als zwerfkitten door mensen is aangehaald.  Maar die uitzonderingen zijn spijtig genoeg in de minderheid.


Om die reden zal een asiel een ouder zwerfkitten of volwassen zwerfkat zelden of nooit opnemen.  Dat heeft geen zin en het dier zou dadelijk een spuitje krijgen.  De meeste asielen of opvangcentra hebben trouwens al veel te veel katten - die wel sociaal zijn.  Er worden jaarlijks meer dan 10.000 katten in asielen/opvangcentra gedood, gewoon omdat er teveel zijn.  En dan worden de oudere, zieke, gehandicapte of minder mooie dieren eerst geëuthanaseerd.  Ook dat is de realiteit.